top of page

RECHTSDOMEINEN

Wij verlenen advies en staan u zowel bij in het kader van onderhandelingen met de fiscus (bericht van wijziging, bezwaarprocedure, proces-verbaal of dwangbevel), als in het kader van een gerechtelijke procedure in de volgende materies : 

 • Directe belastingen (personenbelasting, vennootschapsbelasting,…)

 • BTW

 • Douane en accijnzen

 • Registratierechten en erfbelasting

 • Regionale, provinciale en gemeentebelastingen

 • Successie- en vermogensplanning (schenkingen,…)

 • Internationale fiscaliteit : de toepassing van dubbelbelastingverdragen,…

 • Fiscaal strafrecht

 • Milieutaksen

 • Regularisatie van buitenlandse tegoeden 

 • Rulingaanvraag bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB)

 • Vennootschapsrecht

 

Justice Scale
bottom of page