Wij zorgen voor uw fiscale gemoedsrust.

Fiscaliteit in al zijn facetten.

Henri.jpg

VANDEBERGH HENRI ADVOCATEN

Ons kantoor

Ons kantoor staat voor een gespecialiseerde, juridische dienstverlening.

Samen vormen we een team van ervaren en dynamische advocaten, ondersteund door gedreven administratief personeel.

Een persoonlijke aanpak en directe communicatie met de klant, gecombineerd met een jarenlange ervaring, staan garant voor kwalitatief, juridisch advies en bijstand in de afhandeling van administratieve en gerechtelijke procedures.

 

Eerst maken wij een objectieve analyse van uw dossier.

Indien mogelijk worden geschillen voorkomen of beslecht door overleg met de fiscale administraties.

Vooraleer een gerechtelijke procedure op te starten, wordt een kosten-baten analyse gemaakt in overleg met de cliënt, zijn accountant of fiscaal raadgever.

Wij richten ons tot particulieren, ondernemingen, non-profitorganisaties en overheden. 

 

CONTROLE VAN BUITENLANDSE INKOMSTEN DOOR DE FISCUS

 

Verschillende belastingplichtigen ontvangen een bericht van wijziging in verband met buitenlandse roerende inkomsten (interesten/dividenden), die in het verleden niet werden aangegeven. Vaak geeft de Administratie in deze berichten van wijziging te kennen voornemens te zijn een belastingverhoging van 50% te zullen opleggen.

Het is evenwel geen evidentie dat de fiscus uitgaat van fraude in hoofde van de belastingplichtige, en in dergelijke dossiers een verjaringstermijn van zeven jaar toepast, als ook een belastingverhoging van 50% oplegt.

Vandebergh-Advocaten LOGO.jpg