Wij zorgen voor uw fiscale gemoedsrust.

Fiscaliteit in al zijn facetten.

VANDEBERGH & LEWANDOWSKI ADVOCATEN

Ons kantoor

Ons kantoor staat voor een gespecialiseerde, juridische dienstverlening.

Samen vormen we een team van ervaren en dynamische advocaten, ondersteund door gedreven administratief personeel.

Een persoonlijke aanpak en directe communicatie met de klant, gecombineerd met een jarenlange ervaring, staan garant voor kwalitatief, juridisch advies en bijstand in de afhandeling van administratieve en gerechtelijke procedures.

 

Eerst maken wij een objectieve analyse van uw dossier.

Indien mogelijk worden geschillen voorkomen of beslecht door overleg met de fiscale administraties.

Vooraleer een gerechtelijke procedure op te starten, wordt een kosten-baten analyse gemaakt in overleg met de cliënt, zijn accountant of fiscaal raadgever.

Wij richten ons tot particulieren, ondernemingen, non-profitorganisaties en overheden. 

 

Hof van Justitie zorgt voor onverwachte wending inzake de btw-vrijstelling voor zelfstandige groeperingen (art. 44, §2bis WBTW).

Overeenkomstig art. 44, § 2bis WBTW kunnen zelfstandige groeperingen genieten van een btw-vrijstelling voor diensten verricht aan hun leden, die activiteiten uitoefenen die vrijgesteld zijn van btw of waarvoor zij niet btw-plichtig zijn. Deze regeling is onder meer van toepassing op samenwerkingsverbanden tussen artsen, kinesisten, en andere vrijgestelde beroepen.

Het gaat hier over bijvoorbeeld het ter beschikking stellen door één beroepsbeoefenaar aan andere beroepsbeoefenaars van een praktijkruimte, medisch of verplegend personeel, administratief personeel, de levering van medisch materiaal (verbanden, watten, gaas,…) als onderdeel van de terbeschikkingstelling van een uitgerust medisch kabinet, enzovoort…

In een recente Circulaire 2019/C/46 FAQ inzake de btw betreffende praktische toepassingsgevallen van samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector, heeft de Administratie haar standpunt kenbaar gemaakt in verband met de praktische toepassing van deze btw-vrijstelling voor de (para)medische sector.

Hieruit is gebleken dat het geen evidentie is voor samenwerkingsverbanden in de (para)medische sector om van de btw-vrijstelling te kunnen genieten.

In een arrest van 20 november 2019 (C-400/18) zet het Hof van Justitie deze regeling op zijn kop.