Wij zorgen voor uw fiscale gemoedsrust.

Fiscaliteit in al zijn facetten.

VANDEBERGH & LEWANDOWSKI ADVOCATEN

Ons kantoor

Ons kantoor staat voor een gespecialiseerde, juridische dienstverlening.

Samen vormen we een team van ervaren en dynamische advocaten, ondersteund door gedreven administratief personeel.

Een persoonlijke aanpak en directe communicatie met de klant, gecombineerd met een jarenlange ervaring, staan garant voor kwalitatief, juridisch advies en bijstand in de afhandeling van administratieve en gerechtelijke procedures.

 

Eerst maken wij een objectieve analyse van uw dossier.

Indien mogelijk worden geschillen voorkomen of beslecht door overleg met de fiscale administraties.

Vooraleer een gerechtelijke procedure op te starten, wordt een kosten-baten analyse gemaakt in overleg met de cliënt, zijn accountant of fiscaal raadgever.

Wij richten ons tot particulieren, ondernemingen, non-profitorganisaties en overheden. 

 

AANSLAG GEHEIME COMMISSIELONEN : DUBBELE BELASTING VAN ZOWEL DE VENNOOTSCHAP, ALS DE GENIETER, IS IN ELK GEVAL UITGESLOTEN.

 

In een arrest van 26 september 2019 heeft het Grondwettelijk Hof zich opnieuw uitgesproken over de bijzondere aanslag geheime commissielonen, ditmaal op vraag van het Hof van beroep te Antwerpen.

 

Volgens het Grondwettelijk Hof is het voldoende dat de genieter van de voordelen belast wordt binnen de wettelijke aanslagtermijnen, opdat de aanslag geheime commissielonen in hoofde van de vennootschap ontheven moet worden. Wanneer de genieter geïdentificeerd wordt, of binnen welke aanslagtermijn hij belast wordt, is hierbij niet relevant.

Dubbele belasting is aldus uitgesloten.

 

De termijn van twee jaar en zes maanden, zoals vervat in art. 219, lid 7 WIB 1992, verliest door deze rechtspraak ieder belang.