Annemiek Lewandowski

Annemiek Lewandowski studeerde in 2014 af als Master in de rechten aan de

Katholieke Universiteit Leuven.

Sedert september 2014 is zij lid van de balie van Limburg.

Zij staat cliënten bij in het kader van fiscale aangelegenheden inzake directe

en indirecte belastingen zowel ten aanzien van de fiscale Administraties,

als in gerechtelijke procedures (inkomstenbelastingen, BTW, registratierechten en successierechten, aanvraag van rulings, regularisaties,…). Ook levert zij bijstand aan cliënten in het kader van fiscale strafprocedures.

Annemiek Lewandowski is tevens houder van het getuigschrift “bijzondere opleiding jeugdrecht”. Zij levert bijstand aan minderjarigen die zich in een verontrustende opvoedingssituatie bevinden (of aan hun ouders), als ook aan minderjarigen die ervan verdacht worden een misdrijf gepleegd te hebben en zich moeten verantwoorden ten aanzien van de Jeugdrechtbank.

 

Publicaties

  • LEWANDOWSKI, A., Het Hof van Cassatie lijkt eigen Antigoon-leer in vraag te stellen en legt bal in het kamp van het Hof van Justitie, TFR 2018, afl. 555, 141.

  • VANDEBERGH, H., LEWANDOWSKI, A., Rechtsmisbruik (bij het aankopen van een zeiljacht) is niet gelijk te stemmen met fraude en de grens met de vrijheid van keuze voor de minst belaste weg is niet altijd duidelijk, TFR 2018, afl. 547, 785-789.

  • VANDEBERGH, H., LEWANDOWSKI, A., De aftrek van btw m.b.t. het kunstgras van de voetbalclubs, TFR 2018, afl. 539, 311-312.

  • LEWANDOWSKI, A., Aanslag geheime commissielonen: kan zowel de vennootschap als de genieter belast worden?, TFR 2018, afl. 541, 481-484.

  • LEWANDOWSKI, A., Beroepskosten en het vertrouwensbeginsel: de fiscus kan niet terugkomen op de aftrek van uitgaven die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een fiscale controle, TFR 2018, afl. 536, 184-186.

  • LEWANDOWSKI, A., Doorstaat de Antigoon-toets de schending van de grondrechten niet: automatische bewijsuitsluiting ? TFR 2018, afl. 535, 160.

  • LEWANDOWSKI, A., Kan de bestemmeling van een factuur de Belgische Staat dan toch rechtstreeks aanspreken voor onverschuldigde btw? (Rb. Eupen, 3 februari 2014, AR 411/2012), TFR 2017, afl. 529, 775-777.

  • LEWANDOWSKI, A., Door de huurder uitgevoerde werken in ruil voor kwijtschelding van de huurprijs: wordt het rechtstreeks verband tussen beide al te makkelijk aanvaard?, TFR 2017, afl. 516, 171-173.